Andra Arkitekter

Villa Aspö

Villa Verkö

Ett ögonblick av evighet

Vattnet möter skogen och vi får tillfälle att placera en byggnad i brytningspunkten. Hur tar man sig an en så vacker plats. Vi väljer den traditionella vägen. Huset kan ha stått här längre. Men träden längre. Havet kanske längst.

Huset får inte huka sig, det måste kräva sin plats. 

 

Villa, Aspö

Status: Färdigställt

Byggtid: 2021-2023

Om projektet

På en fantastisk tomt där skogen möter havet, med en fantastik utsikt över Karlskrona stad, ligger denna magnifika villa. Beställaren önskade en visuellt slående byggnad med traditionella förtecken som slår an referenser till såväl elegant 20-talsarkitektur som till villabebyggelse vid medelhavet. Huset består av en större huvuddel i suterräng och ett annex som ramar in tomten mot havet. I annexet finns en arkadgång och balkong som skänker skugga och även utblick vilket tillsammans med tomtens beskaffenhet genererar ett antal olika nivåer att uppleva utsikten ifrån. 

Gestaltningen är i generella termer en blandning av traditionell och modern organisation, detaljering, symmetri och funktion. Symmetrin är i den större skalan aldrig perfekt vilket skapar mer eller mindre subtil variation vilket ger fasaden liv. Takhöjden är väl tilltagen, rummen generösa med en magnifik sal i två våningar med en svängd trappa. Rummen är allmänt orienterade mot havet. De mörkare utrymmena i suterrängvåningen består av stöd- och  servicefunktioner.

Fasaden är putsad i bruten vit kulör, fönster och tak mörkgrå. Ingående material av genomgående fin kvalitet. 

Arkitekter
Andreas Amasalidis
Joakim Lyth