Andra Arkitekter

Villa Värmdö

Att bygga ett hem.

Från flärd till hemtrevlighet. Hårt blir till mjukt. Här ska bli ett hem.

Vi smyger in huset i miljön och drar nytta av omgivningen. Huset riktar sig mot solen och utsikten över vattnet. 

Skede: Bygglov
Status: pågående
År: 2023-

Om projektet

Vår ambition var att skapa en bostad som är välkomnande och hemtrevlig. På tomten stod ett mindre fritidshus som har varit utgångspunkten för projektet av miljö- och ekonomiska skäl. Vi har brutit ner skalan på huset för att få till en mindre känsla som ska skänka en känsla av hemtrevlighet. Den vackra utsikten och tomten har format huset genom placering av byggnadsvolymer och fönsterplaceringar. Huset blir ljust med vackra utblickar mot vattnet och med fina siktlinjer genom huset.

Interiören är utformad för att vara både generös och effektiv. Den öppna planlösningen inbjuder till sociala sammankomster och familjeliv där den öppna spisen är den naturliga centralpunkten. 

Huset kläs i bränd panel med varierat uttryck. Plåtdetaljer och fönster i bronsmetallic. 

Arkitekt
Andreas Amasalidis