Andra Arkitekter

Villa Holm
Villa Holm linjeritning

Villa Holm

Att sätta foten i jorden.

Vi har tagit avstamp i den klassiska fyrlängade gården som varit så vanlig i vårt landskap. Huset får formen av en hästsko för att hylla beställarens hängivelse till livet som präglas av arbete med hästar. Det blir en metafor för denna besittning av platsen. Att sätta ner foten i åkermarken och säga “här ska vi bo”. Här lämnar vi vårt avtryck. Huset blir en brygga mellan gammalt och nytt. En historia och en framtid.

 

Villa, Holm, 2019