Andra Arkitekter

Villa Aspö

Villa Aspö

I gemenskap med träden.

I vackra Karlskrona skärgård på en havsnära tomt mjukar vi upp den modernistiska strama arketypen till något genuint skandinaviskt. En vitmålad träfasad. Huset är uppbyggt som en serie av pelare där mellanrummen får skapa husets rum. Runt omkring huset organiseras uteplatser mot samtliga väderstreck som ger platser i sol eller skugga under dygnets samtliga timmar.

 

Villa, Aspö, 2020