Andra Arkitekter

Vad är en arkitektskiss?

 

En arkitektskiss är en benämning som vanligtvis syftar på en färdig ritning i ett tidigt skede. Till exempel ett ritning med planer, sektioner och fasader på ett hus. Idag är den vanligtvis ritad i dator. Arkitektskissen är det underlag arkitekten tar fram för att visa kunden hur byggnaden de beställt ska se ut. Arkitektskissen blir i nästa skede omarbetad till ett bygglov.

 

Det finns andra typer av arkitektskisser som inte är färdiga ritningar. Dessa använda under processen under hela projektets gång. Det är ofta handritningar som är tänkta för att testa idéer, tekniska lösningar eller annat som kan dyka upp. Nedan visar vi några exempel på hur de kan se ut.

Handskiss – blyerts

 

 

En typ av skiss som arkitekten kan använda för att testa en gestaltningsidé är en perspektivteckning som ritas för hand.

 

Det är ett snabbt sätt att pröva sig fram till hur man vill att huset ska se ut. Man får en uppfattning om storlekar, funktioner och detaljer redan på det här stadiet. Det formas en bild av vad man strävar mot i det fortsatta arbetet. Tankar om material och struktur väcks.

 

På kort tid kan man testa olika konfigurationer av samma hus och bestämma sig för vilken väg man vill gå.

Detaljer

 

En skiss som visar hur ytterväggen ser ut i tvärsnitt. En handskiss är det enklaste sättet att pröva tekniska lösningar innan de renritas i datorn.

 

Skissen visar tankar om hur väggen möter taket, hur fönstret monteras i väggen och hur de byggnadstekniska kraven löses beträffande funktion, värme, fukt och estetik.

 

Fasadutsnitt

 

 

I en vy framifrån kan man få en känsla för hur huset upplevs när man står intill. Man får en uppfattning om hur de olika komponenterna och materialen hänger ihop.

 

Interiörvy

 

Hur kommer rummen att upplevas inne i huset? Normal sett modelleras huset upp i 3d, vilket är standard idag. Men ett gott komplement till detta är att i ett tidigt skede ta fram en vision för vilken typ av rum man vill skapa.

 

Behöver ni hjälp med en arkitektritning?

Kontakta oss gärna om ni vill prata om ert projekt.